When Klaus Schwab owns nothing and is happy, then he can talk

door | 13 april 2022 | Artikelen

De titel van deze column is een reactie die staat onder de volgende humoristische en daardoor ongecensureerde informatieve Youtube video:

Er zijn veel vragen te stellen over de slogan “You will own nothing and will be happy” en over het World Economic Forum. Is het WEF een organisatie die de mensheid vooruit gaat helpen? Zijn de bekende kopstukken te vertrouwen? Is het wenselijk dat politici in het geheim overleg voeren met internationale organisaties? Wie zijn eigenlijk deze politici?

Zo zijn er nog veel vragen die we moeten stellen want volgens het WEF hebben zij veel invloed op het globale beleid. Beleid dat vervolgens een enorme impact heeft op onze levens.

In deze column kunnen we eens proberen uit te pakken of het niet hebben van bezit of eigendom een goed idee is zoals de slogan aankondigt.

Volgens Wikipedia is eigendom: “het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.”

Bron: wikipedia.org

Eigendom bepaalt dus waarover je kunt beschikken. De concrete genoemde voorbeelden lijken evident: Wie bepaalt wie jouw geld mag uitgeven? Wie bepaalt wie jouw auto mag gebruiken? Wie bepaalt wie jouw tuin mag omspitten? Hele redelijke vragen met duidelijke antwoorden. Jij bepaalt over jouw eigendom. Is jouw eigendom verder te funderen? En wat zijn de implicaties van het hebben van eigendom?

Eigendom is het hebben van een rechtssubject of recht hebben op een subject. Je kan stellen dat het eigendom begint met het hebben van het recht op jezelf. Immers: wie is eigenaar van jou? Als het antwoord is iemand anders dan jijzelf dan zou je dat kunnen definiëren als slavernij: immers anderen kunnen over jou beschikken.

Slavernij gaat dus niet samen met recht op eigendom. Wanneer je geen recht op eigendom meer hebt hoe kan je dan nog vrij en gelukkig zijn? De slogan lijkt daarmee geen goed idee: immers geen bezit staat voor slavernij en slavernij staat niet voor geluk.

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.