Infection Fatality Rate (IFR)

Berekend als: aantal doden/aantal geinfecteerden, uitgedrukt als percentage. Een hoge IFR betekent een A-status, hetgeen verregaande maatregelen mogelijk maakt.

Datum: 3-3-2020

Twee belangrijkste uitspraken WHO:

1. “Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected.”
2. “This virus is not SARS, it’s not MERS, and it’s not influenza. It is a unique virus with unique characteristics.”

bron: who.int

Datum: 19-4-2020

Ioannidis in interview inzake zijn onderzoek naar de IFR: IFR van COVID is “in the same ball park as influenza.”

Datum: 14-10-2020

Onderzoek Ioannidis op internet (op 1-1-2021 officieel gepubliceerd in Bulletin World Health Organization): IFR mediaan (gecorrigeerd) van COVID is 0,23%.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Conclusie

– COVID-19 valt qua IFR inderdaad in de categorie ‘seizoensgriep’.

– Treft vooral oude personen met meerdere ziektes, m.n. mannen.

– A-status is volledig onterecht.

Datum: 9-4-2021

Nieuwe meta-analyse Ioannidis (officieel in European Journal of Clinical Investigations op 5-5-2021): IFR mediaan is 0,15%.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Datum: juni 2020

Schatting van de universiteit van Stockholm van het overlevingspercentage naar leeftijd en geslacht. COVID treft m.n. .>80-jarigen, en mannen met meerdere ziektes.

Bron: t.me/worlddoctorsalliance

Datum: 12-10-2020

Angst is onder meer aangewakkerd door nieuwe statistische regels die het aantal doden opschroefden. Dit is uitgezocht voor de VS.

Bron: ratical.org (pdf)