Een digitale ID maakt privileges van grondrechten

door | 23 februari 2022 | Geen Vaccinatiepaspoort

Niets is zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel. De ‘tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ zal door minister Kuipers worden hernoemd en kan dan bij de volgende ‘crisis’ worden ingezet om burgers te ‘beschermen’ door hun grondrechten te beperken.

Globaal sluiten supranationale instituten, Ngo’s en multinationals zich aan bij het initiatief om alle burgers te voorzien van een digitale ID. Hiermee kunnen de digitale ID partners – zonder tussenkomst van een rechter – voorwaarden stellen aan het gebruik van onze grondrechten.

Een digitale ID moet ons gemak en veiligheid bieden maar komt hiermee een infrastructuur die gemakkelijk kan worden misbruikt door de deelnemende partners?

Kunnen farmaceutische reuzen zoals Pfizer en Moderna als digitale ID partner hun vaccin verkopen koppelen aan het recht op mobiliteit door een vaccinpaspoort?

Kan een EU hiermee legitieme kritiek censureren als ‘misinformatie’ door toegestane ‘feiten’ te koppelen aan de mogelijkheid om in te loggen via een digitale ID?

Helpt het onze privacy wanneer Google, Microsoft of Facebook gebruik gaan maken van dezelfde digitale ID database met onze persoonlijke, financiële en medische gegevens beheerd door een overheid?

Kan een WHO straks bepalen als digitale ID partner welke wetenschappelijk publicaties online te vinden zijn?

Hoe kunnen wij zonder grondrechten ons beschermen voor nu en in de toekomst tegen misbruik door de digitale ID partners?

Grondrechten zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van een totalitaire overheid moeten beperken. Met een digitale ID worden hier door Rutte, Kuipers of het OMT voorwaarden aan gesteld en verworden deze grondrechten tot privileges. Beloningen voor goed gedrag

Bron: bd.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.