De grondrechten crisis

door | 6 april 2022 | Artikelen

Er komen zo veel verschillende crises op ons af dat het onmogelijk lijkt dit nog tot een goed einde te brengen. Is onze wereld nog wel te redden? De oplossing blijkt veel dichterbij en simpeler dan de waan van de dag doet vermoeden.

De Oekraïne crisis is de laatste in een escalerende reeks van verschillende crises. Ondanks de continue stroom aan informatie via diverse kanalen lijkt het steeds moeilijker om deze verschillende crises goed te duiden.

Is bijvoorbeeld de Oekraïne een soevereine democratische staat wiens grenzen de verantwoordelijkheid zijn van de NAVO of is Poetin de bewaker van de westerse beschaving tegen de technocraten met hun new world order? Is Covid een killervirus afkomstig van een vleermuis of is het psyop van Big Pharma, Big Tech en Big Government om ons aan het vaccin te krijgen?

En zo zijn er heel veel verschillende vragen te stellen en verklaringen te vinden van de ene na de andere crisis via zowel de reguliere- als de alternatieve media. Hoe bevrijden we ons uit de waan van de dag?

De gevolgen van de schijnbaar onmogelijk te duiden crises zijn hoe dan ook concreet: de bevolking is gepolariseerd en onze welvaart is snel aan het verdwijnen samen met onze grondrechten. Het lijkt dan ook verstandig om te focussen op de concrete gevolgen van de moeilijk te duiden crises. Wat kunnen we doen om de polarisatie te verminderen? Hoe beschermen we onze welvaart en hoe bewaken we onze grondrechten?

De crisis van het verlies van grondrechten is het meest concreet vast te stellen en daarmee op te lossen. De vrijheid van meningsuiting, de integriteit van ons lichaam, eigendom, privacy en gelijke behandeling zijn voorbeelden van grondrechten die juist in tijden van crises ons moeten beschermen.

Bijvoorbeeld: het hebben van privacy en een gelijke behandeling en een vrij debat zonder censuur voorkomt polarisatie en helpt ons de wereld te duiden. De integriteit van ons lichaam voorkomt dat we kunnen worden overgeleverd aan corrupte organisaties die uit winstbejag beleidsmakers kunnen omkopen of dat we via een toekomstige dienstplicht moeten deelnemen aan een oorlog. Het erkennen van bezit beschermt onze welvaart en voorkomt dat we moeten betalen voor bijvoorbeeld een oorlog of ander beleid die we niet steunen.

Juist nu moeten we deze rechten beschermen en daarvoor kunnen we niet vertrouwen op corrupte instituties die uiteindelijk niet meer zijn dan kleine groepen mensen die we veel macht geven.

Alleen wij als bevolking kunnen onze rechten beschermen door gezamenlijk op te staan en te eisen dat onze rechten worden erkend.

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.