Individuele vrijheid is wat uiteindelijk in de weg staat van een totalitaire samenleving

door | 9 maart 2022 | Artikelen

De truckers in Canada en de VS, die protesteren tegen mandaten, en voor privacy en voor vrijheid, zijn een doorn in het oog van Trudeau en van de meeste westerse regeringen. Individuele vrijheid is wat uiteindelijk in de weg staat van een totalitaire samenleving en het is niet verwonderlijk dat deze notie aangevallen en verdacht gemaakt moet worden. Het is het ene of het andere, ze gaan niet samen.

Het artikel “Why the word ‘freedom’ is such a useful rallying cry for protesters, The word has become common among far-right groups, experts say” haalden we al eerder aan en poogt precies dat te doen.

Hier is nog zo’n artikel:

Bron: washingtonpost.com

Dit zijn slechts twee van de vele artikelen die tegenwoordig verschijnen ,waarin vrijheid wordt besproken maar helemaal niet serieus wordt genomen en zelfs beschimpt en verdacht gemaakt. Laten we eens gaan kijken hoe onze vrijheidsidealen en dus ook de protesten van de Canadese bevolking worden geduid door de media. Wat feitelijk een media-overheid samenwerking is.

Eerst het “experts say…..” in de titel, een toevoeging die, wat de overheid dan ook maar wil, probeert aanzien te geven zonder er bewijs of zelfs maar redenen voor te geven. Het artikel gaat, ondanks de titel, nauwelijks echt in op de notie vrijheid maar beschrijft vooral het leed in de geschiedenis van de inheemse bevolking van Canada. Het is vooral gericht tegen de blanke bevolking en hun cultuur. Deze groep vormt volgens het artikel, de basis van het protest van de truckers tegen de vaccinatieverplichting en de mandaten. Vrijheid wordt dus niet direct aangevallen maar de mensen die het willen verdedigen worden verdacht gemaakt.

“many supporters have been associated with or expressed racist, Islamophobic and white-supremacist views………The belief that one’s entitlement to freedom is a key component of White supremacy. This explains why the Freedom Convoy members see themselves as entitled to freedom, no matter the public health consequences to those around them.”

We zien in het artikel het woord vrijheid (en eenheid) regelmatig tussen aanhalingstekens staan en ook het gebruik van het woord “entitlement”: die vrijheid hebben ze niet echt, dat denken ze maar. Het roept een beeld op van een verwend kind, wat overal maar recht op meent te hebben.

Het wordt geassocieerd met extreemrechts, met blank en met racisme. Deze verdachtmakingen worden niet verder onderzocht: we zien dat bij de protesten ook Aziaten, zwarten, Indiase Sikhs meedoen maar ze worden niet genoemd. Ja, de meerderheid van de demonstranten is blank: het is een afspiegeling van het gehele land.

En tenslotte dit artikel:

Bron: cbc.ca

“Why the word ‘freedom’ is such a useful rallying cry for protesters”
“The word has become common among far-right groups, experts say”

Zijn de titel en subtitel. Ook in dit stuk zien we regelmatig het woord Freedom weer tussen aanhalingstekens. En ook hier weer die associatie met rechts, extreem-rechts zelfs (en weer het inmiddels lachwekkende ”experts say”)

“While some in the U.S. may see mask mandates as a violation of individual rights, for example, citizens in many other countries wouldn’t consider such rules to be an intrusion.”

Dat is misschien wel waar maar willen we werkelijk die landen als ons voorland zien omdat de inwoners daar niet zo zeuren?
Dit wordt niet expliciet zo gezegd maar tussen de regels door is dit wel wat er wordt beoogd want niet meegaan in het beleid is volgens de auteur gelijk aan “anti-state rhetoric”

En de term “rallying cry”: Alsof het maar een woord is, een slogan waarmee je gemakkelijk even wat mensen kan mobiliseren. I.p.v een diep geworteld gevoel, een ideaal wat we zien als een van de grondvesten van ons bestaan en onze cultuur, en dus nooit onderhandelbaar.

Deze artikelen hebben een ding wel goed: overal ter wereld waar wordt geprotesteerd tegen de maatregelen, wordt vrijheid essentieel gevonden. Het is het belangrijkste wat al deze mensen verbindt: De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, van samenkomst. En ook vrij zijn VAN inmenging door instanties, zoals het recht op lichamelijke integriteit.

Dit wordt misschien sterker gevoeld in Europese culturen, daar valt over te twisten maar het is zeker niet iets van rechts en heeft niets te maken met superioriteit gevoelens. Zo kunnen we bij de protesten, ook hier in Groningen, zien dat mensen uit de voormalige Soviet Unie en uit China, die de afwezigheid van deze vrijheid persoonlijk gevoeld hebben, meer bereid zijn het te verdedigen dan de gemiddelde Nederlander. Ze voelen de kwetsbaarheid van het individu tegenover een almachtige staat gewoon sterker.

Het begrip vrijheid is een kern van onze cultuur maar ook van ons persoonlijk bestaan en komt in de buurt van wat het ten diepste betekent om mens te zijn: vrij en zelf verantwoordelijk. i.p.v. alleen maar een gereedschap van een multinational, een radertje in een in een wereld economie en alleen maar een middel om geld te genereren. Een gereedschap die zich koest moeten houden als ze niets oplevert en zelfs in de weg staat van het beleid. Van een door het WEF uitgedacht nieuwe wereld. De weg waarin we willen wordt door iedere individuele beslissing bepaalt. We bepalen dit zelf. en het is niet het voorrecht van een speciale klasse.

Vrijheid durft men dus niet direct aan te vallen, zo aantrekkelijk lijkt China niet, maar de aanhangers moeten een beetje verdacht worden gemaakt. Mensen misschien weer tegen elkaar uitgespeeld. En met noties als de “common good”, “social interdepence” en “gelijkheid” moet het ook wat getemperd: er mag een beetje maar niet teveel. Volgende keer meer hierover.

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.