WOB verzoek: Bewust catastrofaal lockdown beleid ondanks advies

door | 30 juni 2021 | Geen Avondklok of lockdowns, MKB weg ermee?

Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde. Het kabinet verzweeg deze afwegingen tegenover het publiek.

‘De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies. Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro. Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden. Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid

Bron: viruswaarheid.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.