Vaccinatieregistratie bij het RIVM en privacy: wat kan je doen?

door | 2 juni 2021 | Geen Vaccinatiepaspoort

Wat kan je doen om jouw recht op privacy te beschermen? Je hebt een aantal rechten in het kader van het AVG:

Recht op inzage

U heeft op ieder moment het recht om uw gegevens in te zien die wij in dit verband van u en over u hebben. Een verzoek tot inzage in uw dossier is gratis. Bent u gemachtigd om de gegevens van iemand anders op te vragen? Dan zullen wij een machtigingsbewijs aan u vragen.
U kunt uw Covid-19 vaccinatiedossier digitaal inzien via mijn.RIVM.nl/vaccinaties.

Ga naar het webformulier voor recht op inzage.

Recht op rectificatie/wijziging van uw gegevens

Klopt er iets niet in uw gegevens bij het RIVM? Dan kunt u een verzoek tot wijziging (rectificatie) doen. Laat u ons weten welke gegevens u wilt wijzigen.
Let op: wilt u een adreswijziging doorgeven? Dan kunt u dat doen bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit wordt dan automatisch verwerkt in ons systeem.

Ga naar het webformulier voor recht op rectificatie/wijziging van uw gegevens.

Recht op vergetelheid

Wilt u (een deel van) uw gegevens bij het RIVM verwijderen? Dan kunt gebruikmaken van uw recht op vergetelheid. Wij verwijderen dan – op uw verzoek – de gegevens van u. Laat u ons weten welke gegevens u verwijderd wilt hebben. U heeft het recht om persoons- en medische gegevens te laten verwijderen uit het systeem waarin we uw vaccinatiegegevens registreren.

Let op: het RIVM is wettelijk verplicht om sommige gegevens te bewaren. Als het RIVM niet kan voldoen aan uw verzoek, dan laten we dat weten. We laten u ook weten hoe lang het RIVM uw gegevens bewaart.

Let op: wilt u uw persoons- en medische gegevens uit het systeem laten verwijderen? Houd er dan rekening mee dat deze gegevens definitief verwijderd worden. Als u op een later moment uw coronavaccinatiegegevens wilt inzien, dan is dat niet meer mogelijk.

Ga naar het webformulier voor recht op vergetelheid.

Recht van bezwaar

Heeft u geen toestemming gegeven aan uw zorgverlener om uw vaccinatiegegevens naar het RIVM te sturen, maar u vindt ze toch in het systeem van het RIVM? Neem dan contact op met uw eigen zorgverlener. Uw zorgverlener zorgt er dan voor dat uw gegevens bij het RIVM verwijderd worden.

Het RIVM koppelt uw vaccinatiegegevens aan uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen ). Zo weten we zeker dat we de juiste vaccinaties aan de juiste persoon koppelen. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens uit de BRP? Dan kunt u hier bezwaar over indienen. Het RIVM zal uw persoonsgegevens niet meer uit het BRP-bestand halen en uw persoonsgegevens verwijderen. Uw vaccinatiegegevens worden vervolgens anoniem opgeslagen.

Let op: als u op een later moment uw coronavaccinatiegegevens wit inzien, dan is dit niet meer mogelijk. We kunnen uw vaccinatiegegevens niet meer kunnen koppelen aan uw persoonsgegevens.

Ga naar het webformulier voor recht van bezwaar.

Recht op beperking van de verwerking

Als u gebruikmaakt van het recht op beperking van de verwerking, dan moet het RIVM tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Maar het RIVM mag uw gegevens ook niet wissen.
Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

  • Uw gegevens bij het RIVM zijn mogelijk onjuist. Heeft u aangegeven dat het RIVM verkeerde gegevens van u heeft? Dan moet het RIVM eerst uw gegevens controleren.
  • Het RIVM heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Maar u wilt niet dat het RIVM uw gegevens wist, omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering.
  • Als u het recht op bezwaar heeft uitgeoefend.

Ga naar het webformulier voor recht op beperking van de bewerking.

Afzien van deelname aan coronavaccinatie

Wilt u niet meedoen aan de coronavaccinatie? U kunt het RIVM vragen u geen uitnodiging voor de vaccinatie te sturen. Als u later wel een coronavaccinatie wilt, dan kunt u het RIVM verzoeken u alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te sturen.

Ga naar het webformulier voor afzien van deelname aan coronavaccinatie.

Bron: rivm.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.