Hoogleraar gezondheidsrecht: “Vaccinatiegraad onder 70%? Dan komt een landelijke verplichte vaccinatie mogelijk in beeld.”

door | 2 mei 2021 | Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Mochten informatie campagnes en genoemde prikkels en ontmoedigingen niet overtuigen en de vaccinatiegraad straks toch te laag zijn (schattingen zijn onder de 70%), dan komt een landelijke verplichte vaccinatie mogelijk in beeld. Vanuit grond- en mensenrechten zijn hier vragen en het is zaak om de juridische kaders nu goed te bestuderen. Een algehele ‘directe’ vaccinatieplicht voor de gehele bevolking met daaraan gekoppeld een sanctie lijkt in de Nederlandse context echter een verre stip op de horizon.

Aldus Brigit Toebes. Zij is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was lid van de Commissie Kinderopvang en Vaccinatie.

Bron: rug.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.