Handvest van de grondrechten van de Europese Unie | Artikel 3 – Het recht op menselijke integriteit

door | 19 april 2021 | Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

  1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

  2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
    a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;
    b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;
    c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden;
    d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.

Bron: europa.eu

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.