De Nederlandse Grondwet | Art. 10 – Privacy

door | 19 april 2021 | Geen Vaccinatiepaspoort

  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten

Bron: denederlandsegrondwet.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.