Is er een toekomst voor het MKB in Groningen?

Het MKB is onevenredig hard geraakt door de coronamaatregelen. Daarnaast moeten de miljarden die de overheid heeft uitgegeven ook weer worden betaald. Deze rekening zal ook naar het MKB worden verlegd.

Wat betekenen de ‘SDG doelen’, ‘The Great Reset’ en ‘Build Back Better’ voor het MKB? Wat is de impact hiervan? Zijn dit maar complottheorieën of is het verstandig om daar meer over te weten als ondernemer?

Op deze pagina is meer informatie te vinden voor MKB Groningen met als doel voorbereid te zijn en in actie te komen.

The Vanguard Group and BlackRock zullen naar verwachting in 2028 de baas zijn over de hele wereld.

De allergrootste beleggers (the Vanguard Group en BlackRock) zullen naar verwachting rond 2028 van alle bedrijven en sectoren de grootste aandeelhouders zijn. Dat houdt in dat zij overal het meest te zeggen hebben. Ook in alle (winkel)ketens. Hun wil zal wet worden. Zij zullen de baas van het bedrijf ‘wereld’ zijn. Ons leven zal volledig beïnvloed gaan worden door wat zij voor ogen hebben. Wat zullen zij met ons land van plan zijn? Hebben wij nog wel inspraak?

Ingekocht op allerlei belangrijke posities

Deze groep mensen zitten op allerlei belangrijke posities. O.a. bij de Verenigde Naties, het World Economic Forum en de World Health Organisation. Zij hebben grote invloed op het Parijs akkoord en betalen universiteiten, media, maar ook TNO, hoge sommen geld. Op deze manier oefenen ze invloed uit op hun belangen.

Angst en Crisis zijn de manier om wetten en regels te herschrijven

Onder het mom van ‘crisis’ verplichten deze groep mensen landen allerlei ingrijpende (controlerende) maatregelen in te voeren. Dit doen ze via onze politiek. Als je er even voor gaat zitten, kun je ontdekken dat zowel ons Koningshuis als ons halve kabinet voor het WEF werkt.

De door deze groep mensen verplichte maatregelen (gerechtvaardigd omwille van een onzichtbaar virus) ontregelen momenteel de arbeidsmarkt volledig. Met de allergrootste gevolgen voor het MKB. Maatregelen die geen enkel effect hebben op het het stoppen van dit virus.

Hoelang blijven mensen geloven dat we lockdowns hebben omwille van een virus? Een virus welke A. nooit meer weggaat. B. waar werkzame medicijnen voor zijn en C. die voor mensen met een normaal immuunsysteem amper van betekenis is. Of straks omwille van verergering van het klimaat? Wij gaan van crisis naar crisis!

Hoelang blijven wij accepteren dat er miljoenen van ONS belastinggeld uitgegeven wordt aan ‘hun’ oplossingen. Die zij door dit ‘crisis verdien model’ verdienen? Oplossingen die bijdragen aan de door hun gewenste nieuwe gecontroleerde digitale wereld. Als je het weet, dan zie je het.

Overname of faillissement MKB

Bedrijven, sectoren waar deze groot aandeelhouders geen aandelen van kunnen krijgen zullen overgenomen worden of failliet moeten. Kijk je verder dan de ‘corona bubbel’, dan zie je dit om je heen ook gebeuren.

Kermis, horeca, maar ook sportscholen; bedrijven die fysieke klanten ontvangen hebben het zwaar door de lockdowns. Bedrijven die werken met goederen krijgen het zwaar door de langere levertijden, de schaarste en de oplopende prijzen. Fietsen zijn haast niet meer aan te leveren, prijzen in de bouw zijn schrikbarend hoog en levertijden lang, keukens kunnen niet geplaatst worden omdat onderdelen niet uitgeleverd worden.

Van democratische samenleving naar de BV Nederland

 

Deze nieuwe bedrijfsstructuur heeft grote gevolgen voor onze manier van leven. Een mens hoort niet te leven in een hiërarchische bedrijfsstructuur. Een structuur waarbij 1% van de mensen bepaalt wat er overal ter wereld gebeurt. Dit zal ten koste gaan van alle menselijke eigenschappen om zelf te kunnen creëren. Wij zijn geen slaven!

You’ll own nothing and you’ll be happy‘ is het idee wat deze multinationals voor ons hebben in deze bedrijfsstructuur. Dit idee wordt nu ‘achter de schermen’ uitgevoerd onder leiding van het WEF en zal rond 2030 gerealiseerd zijn (Lees hierover meer bij Agenda 2030). Mits wij massaal gaan verenigen en in opstand komen. Wij kunnen nu nog invloed uit oefenen, maar daar hebben we iedereen bij nodig!!